O tepelných čerpadlech

Výše dotací a zákl. informace

Nová zelená úsporám v roce 2014 je zaměřena na úspory energie v rodinných domech.

Od dubna 2014 platí, že každý kdo splní podmínky může získat dotaci na tepelné čerpadlo nebo solární systém, případně na jejich kombinaci. Tepelná čerpadla HOTJET splnila předepsané podmínky, parametry byly ověřeny v autorizované zkušebně a jsou zapsaná v registru výrobků, na které lze získat dotaci. Výše dotace na tepelná čerpadla se pohybují v rozmezí 60.000 Kč až 110.000 Kč, celková dotace je závislá na výběru úsporného opatření, které znázorňuje níže uvedená tabulka. Moravskoslezský a Ústecký kraj je zvýhodněn navýšením dotací o 10%, viz níže – často kladené dotazy a odpovědi.

Nová zelená úsporám – oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. 

Podpora zateplení a výměny oken ve třech hladinách podle dosažených parametrů: 30, 40, 55 % ze způsobilých výdajů – dle dosažených výsledků opatření.
Podpora odborného posudku a odborného technického dozoru.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Podpora novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu: 400 nebo 550 tisíc Kč.
Podpora odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy.

C. Efektivní využití zdrojů energie

Podpora ekologických zdrojů tepla na vytápění ve dvou max. úrovních 55 % a 75 %, podpora solárních systémů v max. úrovni 40 %, podpora systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v max. úrovni 75 %.
Podpora odborného posudku.