Tepelné čerpadlo patří mezi zařízení, které fungují na principu odběru nizkopotenciálního tepla ze svého okolí (vzduchu, země, vody), které je poté shromažďováno v chladivu a tím vytváří teplo. Každé tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný kompresor, který je využíván ke stlačování chladiva. Tímto způsobem dochází k následnému přehřátí. Díky tomuto venku jednoduchomu procesu se tvoří teplo, které se využívá například k topení, či ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo (TČ) je závislé na přijmu elektrického proudu, i přesto se však stále díky své velice vysoké efektivitě, řadí mezi nejlevnější zdroje tepelné energie. V případě, že se v blízké budoucnosti chystáte na instalaci TČ, máte nyní možnost získat také prémii v podobě speciální sazby elektro D56d. Tato sazba umožňuje majitelům rodinných domů spotřebovávat elektrickou energii 22 hodin denně, a to akutálně za cenu cca 2,30 Kč/kWh.

Dělení podle zdroje:

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

tepelná čerpadla vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda fungují tak, že nasávají teplo z všudypřítomného okolního vzduchu. Součástí každého tepelného čerpadla je výparník, prostřednictvím něhož proudí vzduch skrz ventilátor a tímto dochází k předání tepla chladivu, které je poté stlačováné kompresorem. U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu, které je následně předáván do topné vody. Vzduchová tepelná čerpadla v sobě mají také dále zabudován tzv. bivalentní zdroj (např. elektrokotel) a to z toho důvodu, že při velice nízkých venkovních teplotách, může zcela jednoduše dojít ke snížení jejich efektivnosti. Není proto úplně vhodným řešením pořizovat si k rodinným domům vzduchová TČ s právě takovým výkonem, který by byl schopen pokrýt jako jediný tepelný zdroj tepelné nároky i při tak velmi nízkých teplotách. Takto chladných dní je totiž v hlavní topné sezóně jen poskromnu a nebyl by proto využitý tak, jak by by bylo vhodné.

Výhody

 • nižší pořizovací náklady
 • lze umístit téměř kdekoli
 • jednoduchá instalace

Nevýhody

 • pokles výkonu při nižších venkovních teplotách
 • hlučnost

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA

tepelná čerpadla země voda

Jak již napovídá samotný název, pro toto čerpadlo je zdrojem tepla energie, kterou získává ze země. U těchto čerpadel existuje možnost vybrat si jednu ze dvou variant, a to buď geotermální vrty nebo plošný kolektor. Ať už se rozhodnete kteroukoliv variantu, obě využívají jako teplonosné médium nemrznoucí směs – solanku. Díky této směsi je teplo předáváno chladivu, a to prostřednictvím výměníku, který má v sobě každé čerpadlo zabudován. Teplo je poté stlačováno kompresorem a tím způsobem dochází k jeho přehřátí a následnému předání do topné vody.

Výhody

 • stabilnější topný výkon
 • dlouhá životnost primárního zdroje
 • velmi tichý chod

Nevýhody

 • vysoké investiční náklady (vrty)
 • rozsáhlé pozemní, resp. podzemní, práce

TEPELNÉ ČERPADLO VODA-VODA

tepelná čerpadla voda voda

Zdrojem tepla pro TČ voda – voda bývá obvykle podzemní voda. Každé čerpadlo voda – voda má v sobě zabudovaný výměník, do kterého přichází tzv. zdrojová voda. Ve výměníku následně dochází k procesu, při kterém je teplo předáváno chladivu, a to je v poslední fázi stlačováno kompresorem. Tímto způsobem dochází k jeho přehřátí a vzniká teplo, které je poté prostřednictvím druhého výměníku předáváno topné vodě. Tepelná čerpadla voda-voda patří k nejúčinnějším zdrojům tepla – pracují s vysokou mírou efektivity.

Výhody

 • vysoká účinnost tepelného zdroje
 • nejvyrovnanější výkon v průběhu celého roku

Nevýhody

 • nedostatek zdrojů vody v přírodě
 • nutnost zkoumat složení vody a její vydatnost